Luleå kommuns årsredovisning 2016

En sammanfattning av viktiga händelser i Luleå kommun under 2016.

Nyckeltal över om Luleå kommun över fem år.

 

Jämför kvalitet mot andra kommuner och sig själv över tid.

Kommunens nämnder och deras resultat det föregående året.

 

 

Resultatet för kommunens bolag det föregående året


Kommunen och bolagens intäkter och kostnader.