Mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2018

Mandatfördelning Luleå fullmäktige: S 24, M 9, V 6, C 5, SD 4, L 3, SJP 3, MP 2, RS 2, KD 2, LPO 1

Antal röster och personröster

valresultat 2018
  • Ogiltiga röster: 642 (1,20 %)
    varav inte anmälda partier 18 (0,03 %)
    varav blanka 590 (1,10 % )
  • Summa avgivna röster: 53 643
  • Röstberättigade: 61 752
  • Valdeltagande: 86,87 %