Skrifter om Luleå

Stadsplanering i Luleå stad

Här finns historiska skrifter om varför staden ser ut som den gör och hur namngivningen skedde förr i tiden.

Här kan också du som släkt- eller hembygdsforskar hitta material som kan hjälpa i ditt arbete.

Skrifterna är framtagna av förre stadsingenjören och distriktslantmätare Georg Palmgren, som bland annat varit med och namnsatt flera av Luleå kommuns gator och kvarter.

Georgs intressen för ortnamnsfrågor och lokalhistoria har resulterat i flertalet böcker. Spridningen av skrifterna sker med författarens tillstånd.

Skrifterna kan även köpas hos Stadsarkivet i Stadshuset, Rådstugatan 11.

Skrifter om Luleå av Georg Palmgren

Norrbottens ekononomiska kartverk (pdf, 3.8 MB)

Soldatrotar i Brändön (pdf, 1.5 MB)

Laga skifte i Brändö by (pdf, 3.1 MB)

Justerare - En lantmätarsyssla åren 1735 - 1878 (pdf, 36.3 MB)

Brändön ortnamn mm (pdf, 28.2 MB)

Beskrifning öfver Luleå (pdf, 4.9 MB)

Gammelstads kyrkstad i Luleå kommun (pdf, 15.5 MB)

Gatu- och vägnamn i Luleå kommun (pdf, 1.5 MB)

Gatunamn i Luleå (pdf, 1.5 MB)

Jordbruk i Luleå stad (pdf, 858.9 kB)

Kvartersnamn (pdf, 1.5 MB)

Lantmäteri i Norrbotten (pdf, 17.9 MB)

Luleå stads donationsjord (pdf, 5.4 MB)

Luleå stads markinnehav under 1800-talet (pdf, 12.5 MB)

Stadingenjörer i Luleå del 1 (pdf, 6.6 MB)

Stadsingenjörer i Luleå del 2 (pdf, 42.6 MB)

Stadsplanering i Luleå 1856-1859 (pdf, 5.8 MB)

Sockenkarteverket del 1 (pdf, 6.8 MB)

Sockenkarteverket del 2länk till annan webbplats (pdf, 72.8 MB)