Fakta om Luleå kommun

Luleå kommun är 2 110 kvadratkilometer stor (ungefär 300 000 fotbollsplaner) och har 77 000 invånare.

Landskap och län

Luleå kommun tillhör landskapet Norrbotten som ligger i Norrbottens län. Sverige har 25 landskap. Förr i tiden var Sverige inte ett land utan ett rike som bestod av flera land eller landskap. På 1600-talet skapades länen som av svenska staten fick rätt att styra och bestämma lokalt.

Egentligen behövs landskapen inte idag men många människor tycker om att känna att de tillhör ett landskap. Därför lever dialekter, folkdräkter och andra symboler kvar än idag.

Luleå är residensstad i Norrbottens län som utgör nästan en fjärdedel av Sverige. Det betyder att det är här som landshövdingen bor och länsstyrelsen finns. Luleå stift omfattar både Norrbotten och Västerbotten.

Staden Luleå

Staden Luleå grundlades runt medeltidskyrkan i Gammelstad år 1621. På grund av den kraftiga landhöjningen måste staden flyttas en mil närmare kusten år 1649. Det var då staden Luleå hamnade där den är idag.

Älven, havet, skogen och malmen har format kommunen. Det rika laxfisket under medeltiden gynnade bygden medan stormaktskrigen under 1600-talen utarmade den. 1700- och 1800-talens järnbruk och sågverk var sällan framgångsrika.  

Luleå var fram till mitten av 1800-talet en mycket liten stad. Då flyttades länsstyrelsen hit och industrialiseringen började ta fart. Att malmbanan drogs till Luleå på 1880-talet betydde mycket. En ny expansion skedde på 1940-talet med Norrbottens Järnverk (NJA). Etablerandet av en teknisk högskola, numera Luleå tekniska universitet, på 1970-talet är en annan viktig händelse.

Dagens Luleå kommun kom till 1969 när Nederluleå kommun, Råneå kommun och Luleå stad slogs samman.

Korta fakta

 • 77 815 invånare (2019-01-14).
 • Luleå-regionen, inklusive grannkommunerna, har cirka 170 000 invånare.
 • Landets 27:e största kommun.
 • Landyta: 2 110 kvadratkilometer.
 • Grundlades 1621 kring medeltidskyrkan i Gammelstad men flyttades redan 1649 en mil ut mot havet till sin nuvarande plats.
 • Länscentrum i Norrbotten - en fjärdedel av Sverige.
 • Luleå har en av landets största hamnar.
 • Metallurgiskt centrum med stor stålindustri och avancerad forskning.
 • Skandinaviens nordligaste tekniska universitet - Luleå tekniska universitet - med ca 16 000 studenter.
 • Luleå Science Park vid universitetet är Norrlands största teknikby med ca 100 kunskapsföretag.
 • Facebooks datacenter på Porsön är störst i Europa.
 • Luleå Airport (Kallax flygplats) - Norrlands största inrikesflygplats.
 • Kommunikationscentrum i Barentsregionen.
 • Kulturens hus: bibliotek, konsthall, konsertsalar, konferenser.  
 • En av de kommuner i Sverige som satsar mest på kultur.
 • Idrottsstad med tre elitklubbar: Luleå Hockey, Luleå Basket och BC Luleå  
 • En av landets solsäkraste sommarstäder.

Mer fakta hittar du i vår folder Korta fakta med information finns på sidan om informationsmaterial.