Enkäter och undersökningar

Medborgarundersökningar

Luleå kommun genomför varje höst i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) en omfattande medborgarenkät. Undersökningen består av tre delar: platsen Luleå, den kommunala verksamheten samt inflytande och förtroende. Luleå uppnår genomgående goda resultat.

Medborgarundersökning 2018

Medborgarundersökning 2017

Medborgarundersökning 2016

Medborgarundersökning 2015

Medborgarundersökningar 2006-2015

SCB:s webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  redovisas resultaten från andra deltagande kommuner. Där finns också tabellbilagor till enkäterna.

Svensk kvalitetsindex medborgarundersökning omfattar alla Sveriges kommuner. Underlaget är dock mindre än i SCB:s.  I deras Kommunindex 2014 ligger Luleå i topp.

Nöjd-kund index (NKI)

NKI står för Nöjd Kund Index, dvs hur nöjda kunderna är med det företag de är kund hos. NKI-undersökningar genomförs idag i de flesta branscher.

Utbildning och Förskola