Planering och uppföljning

Här kan du läsa om kommunens planering och uppföljning.
Du hittar bland annat kommunens årsredovisning, strategisk plan och budget samt delårsrapporter. 

Strategisk plan och budget

I strategiska planen redovisas övergripande strategier och mål för kommunkoncernens arbete att förverkliga Vision 2050. Den strategiska planen har en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av ett årligt planerings- och uppföljningsarbete.

I planen presenteras strategier och balanserade styrkort för respektive nämnds- och bolags planerade verksamhet. Fördjupad information kan hämtas ur de verksamhetsplaner som respektive nämnd/bolag tar fram. I dokumentet framgår även hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Här tydliggörs även kommunens övergripande långsiktiga ekonomiska mål som syftar till att tillgodose kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Delårsrapport

Delårsrapporten har prognossyfte och fokuserar därför på bedömd måluppfyllelse vid årets slut och omfattar all kommunal verksamhet, nämnder och kommunala bolag ägda till minst 50 %. Fördjupad information kan hämtas ur respektive nämnd/bolags delårsuppföljning.

Delårsrapporten upprättas två gånger/år. För nämnderna/bolag görs uppföljning för perioderna januari-april och januari-augusti.

Månadsrapport

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Månadsrapport 180228.pdf 1 MB 2019-01-15 10.24
Månadsrapport 180331.pdf 1.1 MB 2019-01-15 10.24
Månadsrapport 180531.pdf 1.1 MB 2019-01-15 10.24
Månadsrapport 180731.pdf 1.3 MB 2019-01-15 10.24
Månadsrapport 180930.pdf 1.1 MB 2019-01-15 10.24
Månadsrapport 181031.pdf 1.1 MB 2019-01-15 10.24
Månadsrapport 181130.pdf 468.6 kB 2019-01-15 10.24
Månadsrapport 190228.pdf 554.5 kB 2019-03-12 09.12
Månadsrapport 190331.pdf 510.1 kB 2019-04-23 09.27
Månadsrapport 190531.pdf 969.9 kB 2019-06-17 14.13

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av verksamheten för det gångna året. Den beskriver kommunkoncernens verksamhet utveckling, medarbetare och ekonomi. Syftet är att ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och kommunens medborgare. Fördjupad information kan hämtas ur de verksamhets-berättelser som respektive nämnd tar fram. Varje bolag gör dessutom en egen årsredovisningen som hämtas från respektive bolag.