Framtidsdagarna 29-30 november 2016

Årets Framtidsdagar kommer att genomföras på Western Farm, Boden. Framtidsdagarna ska ses som inledningen på det arbete som ska leda fram till planeringsförutsättningar för perioden 2018-2020.

Program till Framtidsdagarna har skickats ut separat. Här läggs den dokumentation som behöver tillgodogöras på förhand och den dokumentation som sedan kommer att sammanfatta vad som tilldragit sig under de två dagarna.

Programuppföljning 2016

Omvärldsanalys inför 2017

Dokumentation efter framtidsdagarna