Nyckelkodsindelning för statistik

I samband med folk- och bostadsräkningen 1970 indelades kommunen i områden på vilka statistik om befolkningen, bostäder, sysselsättning mm redovisades. Denna områdesindelning kallas också för Nyckelkodsindelning. Den finns för bostadsområden nyko 4-siffernivå, delområden nyko 6-siffernivå, skolans upptagningsområden, skolområden och valdistrikt.