Månadsrapport

Månadsrapport är en rapport över det aktuella läget när det gäller arbetsmarknad och befolkning i Luleå kommun.

Arbetsmarknad:
behandlar arbetsmarknadsläget i slutet av föregående månad gällande öppen arbetslöshet, personer i konjukturberoende program samt arbetslöshet bland ungdomar och utrikes födda  i Luleå kommun jämfört länet och riket.

Befolkning:
behandlar månadsvisa befolkningssiffror för Luleå kommun och kommunens bostadsområden samt en jämförelse med länet dess kommuner och riket per kvartal.

Se aktuell månadsrapport (pdf, 551.5 kB)