Luleå 1621-2016

En sammanställning av befolkningsutvecklingen i Luleå från den tidpunkt Luleå blev stad 1621 till idag. Befolkningssiffrorna kompleteras med kommentarer över historiska och aktuella händelser i staden.

Luleå kommun - befolkningsutveckling 1621-2016 (pdf, 96.7 kB)