Befolkningen i Luleå

Befolkningen i Luleå är en rapport innehållande aktuell årsstatistik över Luleå kommun.

Rapporten är indelad i följande huvudrubriker:

 • Befolkning
 • Hushåll
 • Befolkningsstatistik
 • Befolkningsförändringar
 • Utbildning och medelinkomst
 • Arbetslöshet och ohälsa
 • Utländska medborgare
 • Bostäder
 • Arbetsmarknad
 • Arbetspendling
 • Bostadsområden
 • Områdesbeskrivning
 • Bostads och delområden
 • Karta över Luleå kommuns landsbygd
 • Karta över Luleå kommuns stadsdelar

Befolkningen i Luleå 2017-12-31

Befolkningen i Luleå 2000-2016