Förskola och skola

Bakgrunden till effektiviseringarna är att antalet barn, unga och äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder i Luleå och i Sverige som helhet. Skolverksamheten måste bedrivas kostnadseffektivt och kommer att behöva samlas i större enheter, utan att öka barn- och elevgruppernas gruppstorlek och samtidigt behålla grundbemanning i pedagogisk verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars om reviderad budget. Beslutet innebär att barn och utbildningsnämnden får en total minskning med 26,5 miljoner i årets budget. Eftersom det redan har beslutats om effektiviseringar på 19 miljoner, återstår en effektivisering på 7,5 miljoner i årets budget.

Frågor och svar om effektiviseringar i förskola och skola

Beslut i skolfrågan

Onsdag den 24 april beslutade barn- och utbildningsnämnden om effektiviseringar i skolan. Det innebär bland annat att tre grundskolor och tre förskolor stängs.

Nämnden beslutade följande:

  • Subventionerade busskort för gymnasieelever tas bort.
  • Samverkan mellan Avan och Unbyn går vidare enligt scenario två, vilket innebär att förskole- och skolsamverkan etableras mellan kommunerna med förskoleverksamhet i Avan och skolverksamhet i Unbyn. Underlag i linje med inriktningsbeslut tas fram i samverkan med Bodens kommun.
  • Förslaget av en policy för effektiviseringar inom barn- och utbildningsförvaltningen bifalles med reservation från alla partier förutom Socialdemokraterna och Moderaterna.
  • Kyrkbyskolans stängning tidigareläggs till hösten 2019, Vitåskolan stängs hösten 2019 och Borgmästarskolan stängs 2020. Klöverträskskolan undantas från stängning.
  • Jämtögårdens förskola, Ängesbyns förskola och Karlsviks förskola stängs hösten 2019.