Effektivisering och digitalisering

Luleå kommun, liksom många andra kommuner, står inför stora utmaningar. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, konstaterar att det varken kommer att finnas tillräckligt med skatteintäkter eller arbetskraft för att kommunerna ska kunna producera välfärd på samma sätt som idag.

Det beror på att antalet barn, ungdomar och äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Det leder till att kostnaderna för välfärd ökar mer än skatte­intäkterna, samtidigt som allt färre ska ta hand om allt fler.

Behoven av omsorg för barn och äldre ökar mer än skatteintäkterna. Grafen visar hur mycket välfärdsbehoven kommer att öka i Sverige fram till 2027 i olika åldersgrupper. Allt färre ska försörja allt fler. Källa: SKL.


Det här påverkar alla kommuner, även Luleå. Att fortsätta som förut är därför inte ett hållbart alternativ.

För att klara utmaningarna måste vi minska våra kostnader genom effektiviseringar och omprioriteringar samt titta på hur vi kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vi behöver tänka annorlunda för att komma framåt.

Läs mer om kommunens effektiviseringar

På kommunens nyhetssajt vartlulea.selänk till annan webbplats samlar vi artiklar som handlar om kommunens arbete med effektivisering och digitalisering.

Bild på olika artiklar som presenteras på vartlulea.se