Regler för sekretess

Om en handling innehåller sekretessbelagd information får den inte lämnas ut. Man kan istället stryka de delar som är hemliga innan handlingen lämnas ut. Det är oftast handlingar med känsliga uppgifter om enskilda personer som sekretessbeläggs.

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda.

Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt. Uppgifterna omfattas bara av sekretess om lagen anger det.

Om kommunen inte vill lämna ut en handling på grund av att den är sekretessbelagd kan du klaga på det. Då gör myndigheten som förvarar handlingen en prövning på din begäran så att du får det beslut som kan överklagas. Kommunen är skyldig att informera om hur du överklagar.

Internt arbetsmaterial får bara anställda i kommunen läsa. De är inte allmänna handlingar och därför har du som medborgare ingen rätt att läsa dem.

Alla uppgifter i kommunens diarier granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen innan de blir offentliga.