Anslag: Socialnämndens arbetsutskott 2019-09-05

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-09-05

Paragrafer: §56-§64

Datum när anslaget sätts upp: 2019-09-10

Datum när anslaget tas ned: 2019-10-02

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson