Anslag kost- och servicenämndens protokoll 2019-09-06

Instans: Kost- och servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-06

Paragrafer: §15-20

Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-06

Datum då anslaget tas ned: 2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet: Fastighets- och serviceförvaltningen stab,
Piteå kommun

Sekreterare: Eva Nyström