Anslag: Socialnämndens enskilda utskott, 2019-08-29

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2019-08-29

Paragrafer: §276-§295

Datum när protokollet sätts upp: 2019-08-29

Datum när anslaget tas ned: 2019-09-20

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson