Anslag: Socialnämndens enskilda utskott, 2019-07-04

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2019-07-04

Paragrafer: §226-§247

Datum när anslaget sätts upp: 2019-07-04

Datum när anslaget tas ned: 2019-07-26

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson