Anslag: Barn- och utbildningsnämndens antagningsutskott 2019-06-26

Instans: Barn- och utbildningsnämndens antagningsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-06-26

Paragrafer: § 2

Datum då anslaget sätts upp: 2019-07-02

Datum då anslaget tas ned: 2019-07-24

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, barn- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Sofia Riström