Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2019-06-12

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2019-06-12

Paragrafer: §208

Datum när anslaget sätts upp: 2019-06-12

Datum när anslaget tas ned: 2019-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson