Anslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-06-05

Instans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-06-05

Paragrafer: §§ 31-36

Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-11

Datum då anslaget tas ned: 2019-07-03

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, barn- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Sofia Riström