Anslag: Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-05

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-06-05

Paragrafer: §44-§48

Datum när anslaget sätts upp: 2019-06-07

Datum när anslaget tas ned: 2019-07-02

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson