Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2019-06-05

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2019-06-05

Paragrafer: §208-§242

Datum när anslaget sätts upp: 2019-06-05

Datum när anslaget tas ned: 2019-06-28

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson