Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-27

 Instans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-05-27

Paragrafer: §46-§69

Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-04

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-26

Förvaringsplats för protokollet: Kulturens Hus, kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-27