Anslag: Socialnämnden 2019-05-23

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-05-23

Paragrafer: §79-§104, varav 94-104 sekretess

Datum när protokollet sätts upp: 2019-05-28

Datum när protokollet tas ned: 2019-06-19

Förvaringsplats för protokollet: Socialnämndens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson

Socialnämndens protokoll 2019-05-23