Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2019-05-24

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2019-05-24

Paragrafer: § 183-§ 207

Datum när anslaget sätts upp: 2019-05-27

Datum när anslaget tas ned: 2019-06-19

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson