Anslag: Socialnämndens arbetsutskott, 2019-05-09

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-05-09

Paragrafer: § 35 - § 43

Datum när anslaget sätts upp: 2019-05-15

Datum när anslaget tas ned: 2019-06-06

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson