Anslag: Socialnämndens enskilda utskott, 2019-05-09

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2019-05-09

Paragrafer: § 167-§ 182

Datum när anslaget sätts upp: 2019-05-10

Datum när anslaget tas ned: 2019-06-03

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson