Anslag: Socialnämndens enskilda utskott, 2019-05-03

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2019-05-03

Paragrafer: § 166

Datum när anslaget sätts upp: 2019-05-03

Datum när anslaget tas ned: 2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson