Anslag: Kost- och servicenämnen 2019-04-25

Instans: Kost- och servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2019-04-25

Paragrafer: §7-14

Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-26

Datum då anslaget tas ned: 2019-05-20

Förvaringsplats för protokollet: Fastighets-och serviceförvaltningen stab

Sekreterare: Eva Nyström