Anslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-04-10

Instans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-04-10

Paragrafer: §12-§23

Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-15

Datum då anslaget tas ned: 2019-05-07

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, barn- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén