Anslag: Samordningsförbundet Pyramis, 2019-03-18

Styrelsemöte


Instans: Samordningsförbundet Pyramis styrelse


Sammansträdesdatum: 2019-03-18


Paragrafer: § 1-14


Datum för när anslaget sätts upp: 2019-04-09


Datum då anslaget tas ned: 2019-04-30


Förvaringsplats för protokollet: Kontoret, Arbetsmarknadsförvaltningen, Skeppsbrogatan 6, Luleå


Sekreterare: Åsa Snårbacka

 Länk till protokoll styrelsemöte