Kungörelse: Fortsatt preliminär röstsammanräkning

Valnämnden håller fortsatt preliminär röstsammanräkning onsdagen den 12 september kl 10.00 i Stadshuset, sammanträdesrum Havet, vån 1.

Rösträkningen är öppen för allmänheten.