Kungörelse: Granskning - förslag till Utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken (FÖP)

Utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken som utgör en fördjupning av översiktsplanen omfattar området enligt kartan.

karta

Utvecklingsplanens övergripande syfte är att fördjupa intentionerna i program till Vision Luleå 2050, att ge vägledning för samhällets utveckling samt för mark- och vattenanvändning.

Utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken ska resultera i att:

  • Skapa möjligheter för ett nytt bostadsområde
  • Stärka Hertsö centrum
  • Öka möjligheter till social samvaro och stärka områdets mötesplatser
  • Stärka rekreation och naturvärden

Planförslaget visas för information från och med 7 mars till och med 10 maj i Stadshuset samt på Luleå kommuns webbplats: www.lulea.se/utvecklinghertson

Synpunkter på Utvecklingsplan Hertsön och kan lämnas till och med 10 maj via: