Anslag: Socialnämndens arbetsutskott, 2019-01-10


Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-01-10

Paragrafer: §1-§4

Datum när anslaget sätts upp: 2019-01-10

Datum när anslaget tas ned: 2019-02-04

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson