Anslag: Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-08

Instans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-08

Paragrafer: § 1

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-10

Datum då anslaget tas ned: 2019-02-01

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare: Sofia Riström


Länk till protokoll för barn- och utbildningsnämnden 2019-01-08