Kungörelse: Ansökan om tillbyggnad av
fritidshus på fastigheten Husören 1:1

En ansökan om tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Husören 1:1 har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden.

Tillbyggnaden blir ca 9 m². Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Kartaöppnas i nytt fönster
Fasadöppnas i nytt fönster
Fotonöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast fredagen den 18 januari 2019.

Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2018-704 och sändas till:

Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se