Anslag: Socialnämnden, 2019-01-08


Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-08

Paragrafer: §1-§2

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-09

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-31

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson

Länk till protokoll för socialnämnden 2019-01-08