Anslag: Socialnämndens enskilda utskott


Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2019-01-03

Paragrafer: § 1

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-03

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-25

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Andreas Aspgren