Anslag: Valberedningen 2018-11-06

Instans: Valberedningen


Sammanträdesdatum: 2018-11-06


Paragrafer: §1-21


Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-08


Datum då anslaget tas ned: 2018-11-30


Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningens kansli


Sekreterare: Elin Hallstensson