Anslag: Kommunstyrelsen 2018-10-08

Instans: Kommunstyrelsen


Sammanträdesdatum: 2018-10-08


Paragrafer: §227-246


Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-11


Datum då anslaget tas ned: 2018-11-02


Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningens kansli


Sekreterare: Elin Hallstensson

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-08