Anslag: Socialnämndens enskilda utskott, 2018-09-12


Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-09-12

Paragrafer: §323-§342

Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-14

Datum då anslaget tas ned: 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson