Anslag: Kommunstyrelsen 2018-09-10

Instans: Kommunstyrelsen


Sammanträdesdatum: 2018-09-10


Paragrafer: §212-226


Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-13


Datum då anslaget tas ned: 2018-10-05


Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningens kansli


Sekreterare: Elin Hallstensson

Kommunstyrelsen protokoll 2018-09-10