Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stadsbuggnadsnämndens arbetsutskott 2018-08-16


Instans: Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott


Sammanträdesdatum: 2018-08-16


Paragrafer: §98-§104


Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-23


Datum då anslaget tas ned: 2018-09-14


Förvaringsplats för protokollet: Stadsbyggnadsförvaltningen


Sekreterare: Bert-Ove Pettersson