Anslag: Socialnämndens enskilda utskott


Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-08-01

Paragrafer: §279-§295

Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-02

Datum då anslaget tas ned: 2018-08-27

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson