Anslag: Socialnämndens enskilda utskott, 2018-07-04


Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-07-04

Paragrafer: §235-§254

Datum då anslaget satts upp: 2018-07-06

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-31

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson