Anslag: Barn- och utbildningsnämndens antagningsutskott, 2018-06-28


Instans: Barn- och utbildningsnämndens antagningsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-06-28

Paragrafer: §2-§5

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-29

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-23

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Gisela Kluwetasch