Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kungörelse samråd – Förslag till ny översiktsplan

Översiktsplanens syfte är att ge övergripande mål och vägledning för Luleås utveckling till 2050.

Förslaget består av flera delar som alla kan läsas på hemsidan:

  • Program till Vision Luleå 2050 med övergripande mål, inriktning samt principer
  • Mark- och vattenanvändningskarta samt hänsynskartor
  • Samlad konsekvensbeskrivning
  • Utvecklingsplaner och tillägg

Förslaget till översiktsplan visas för samråd den 12 juni – 24 september

Läs mer här: www.lulea.se/op2019

Lämna dina synpunkter senast 24 september via formulär på hemsidan eller med post till ÖP2019, Luleå kommun, 971 85 Luleå.