Anslag kost- och servicenämndens protokoll


Instans: Kost- och servicenämnden


Sammanträdesdatum: 2018-05-04


Paragrafer: §1-§6


Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-16


Datum då anslaget tas ned: 2018-06-07


Förvaringsplats för protokollet: Fastighets- och serviceförvaltningen, Piteå kommun

 

Sekreterare: Ewa Nyström