Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anslag: Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-05-03


Instans: Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-05-03

Paragrafer: § 67 - § 77

Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-07

Datum då anslaget tas ned: 2018-05-29

Förvaringsplats för protokollet: Stadsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare: Cathrin Fägnell